loading

Sách, tuyển tập

The Waite group's C programming using Turbo C++ / Robert Lafore

Tác giả : Robert Lafore

Nhà xuất bản : SAMS

Nơi xuất bản : Ind.

Mô tả vật lý : xxi, 794 tr. : minh họa ; 24 cm

Số phân loại : 005.265

Chủ đề : 1. Turbo C++. 2. C (Ngôn ngữ chương trình máy tính). 3. C++ (Ngôn ngữ chương trình máy tính).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 601/94
(K09.24_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 602/94
(K09.24_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top