loading

Sách, tuyển tập

La Foraj steloj : novelaro

Nhà xuất bản : Fremdlingva Eldenejo

Năm xuất bản : 1974

Nơi xuất bản : Hanojo

Mô tả vật lý : 255tr. ; 18cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 LN 206/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top