loading

Sách, tuyển tập

Giáo dục thiếu nhi vì chủ nghĩa cộng sản / Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu

Tác giả : Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 115tr. ; 15cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 8655
(K08.06_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top