loading

Luận án, luận văn

Một số yếu tố ảnh hưởng hành vi quan hệ tình dục của học sinh cấp 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

Tác giả : Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 613.9071

Chủ đề : 1. Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Học sinh phổ thông trung học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Hành vi tình dục -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12233
Phục vụ đọc tại chỗ
Top