loading

Luận án, luận văn

Một số yếu tố ảnh hưởng hành vi quan hệ tình dục của học sinh cấp 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

Tác giả : Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 206 tờ : biểu đồ màu ; 29cm

Số phân loại : 613.9071

Chủ đề : 1. Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Học sinh phổ thông trung học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Hành vi tình dục. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12232
Phục vụ đọc tại chỗ
Top