loading

Sách, tuyển tập

Giai cấp công nhân Triều Tiên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà : báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Tổng đồng minh chức nghiệp Triều Tiên trước đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Tổng đồng minh chức nghiệp Triều Tiên / Hữu Thùy d. ; Hữu Phúc h.đ

Tác giả : Hữu Thùy d. ; Hữu Phúc h.đ

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 96tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 62 D
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top