loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm truyện cổ Mạ - K'ho Lâm Đồng / Lê Hồng Phong

Tác giả : Lê Hồng Phong

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2003.

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Tộc người thiểu số trong văn học -- Tóm tắt. 3. Truyện cổ tích Mạ - K'Ho -- Việt Nam -- Lâm Đồng -- Tóm tắt. 4. Văn học dân gian -- Việt Nam -- Lâm Đồng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12230
Phục vụ đọc tại chỗ
Top