loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm truyện cổ Mạ - K'Ho Lâm Đồng / Lê Hồng Phong

Tác giả : Lê Hồng Phong

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 307 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Người K'Ho -- Việt Nam -- Lâm Đồng -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Tộc người thiểu số trong văn học. 3. Truyện cổ tích -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 4. Văn hóa dân gian -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 5. Văn học dân gian -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 6. 0.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12229
Phục vụ đọc tại chỗ
Top