loading

Luận án, luận văn

Biểu trưng trong ca dao Nam bộ (Khảo sát dưới góc độ thi pháp học) / Trần Văn Nam

Tác giả : Trần Văn Nam

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004.

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 196 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Ca dao -- Việt Nam. 2. Dân ca -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Văn học dân gian Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12228
Phục vụ đọc tại chỗ
Top