loading

Teach Me ! English [tài liệu điện tử]

Nhà xuất bản : [k.n.

Năm xuất bản : 200-?]

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : tiếng, màu ; 4 3/4 in

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Dạy và học -- Luyện nghe nhìn. 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 1910
Phục vụ đọc tại chỗ
Top