loading

Tuyển tập sách tham khảo về kinh tế - tài chính [tài liệu điện tử] / Trần Đình Nghiêm, Alain Fontanel ch.b. ; Trần Đình Nghiêm [và nh.ng. khác] b.t

Tác giả : Trần Đình Nghiêm, Alain Fontanel ch.b. ; Trần Đình Nghiêm [và nh.ng. khác] b.t

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : [200-?]

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

Số phân loại : 338.927

Chủ đề : 1. Phát triển bền vững. 2. Phát triển kinh tế. 3. Tài chính. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân BH 1909
Phục vụ đọc tại chỗ
Top