loading

Sách, tuyển tập

Ngày về : tập truyện ký về kháng chiến chống thực dân Pháp và giải phóng Thủ đô / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 266tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2101/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2102/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top