loading

Sách, tuyển tập

Giáo trình công tác quần chúng của Đảng : hệ cử nhân chính trị

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 187tr. ; 19cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản -- Việt Nam -- Quan hệ quần chúng -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1679/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1680/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top