loading

Sách, tuyển tập

Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại / Mortimer J. Adler ; Phạm Viêm Phương, Mai Sơn d. và chú thích

Tác giả : Mortimer J. Adler ; Phạm Viêm Phương, Mai Sơn d. và chú thích

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 393tr. : chân dung ; 21cm

Số phân loại : 190

Chủ đề : 1. Triết học phương Tây. 2. Tư tưởng (Triết học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 8964/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 8965/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top