loading

Sách, tuyển tập

Giảng dạy văn học Việt Nam : phần văn học hiện đại : ở trường phổ thông cấp 3 / Hoàng Như Mai, Tạ Phong Châu

Tác giả : Hoàng Như Mai, Tạ Phong Châu

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 198-?

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 96tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 3142/85
(K10.06_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 3143/85
(K10.05_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top