loading

Sách, tuyển tập

Những qui định về hộ khẩu, hộ tịch, chứng minh nhân dân

Nhà xuất bản : Lao động

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 288tr.

Chủ đề : 1. 1. Quốc tịch--Việt Nam. 2. Hộ khẩu--Việt Nam. 3. Hộ tịch--Việt Nam. 4. Luật gia đình--Việt Nam. 5. Chứng minh nhân dân--Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.05061
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top