loading

Sách, tuyển tập

Gia đình Tibô. T.2 / Rôgiê Máctanh Đuy Ga ; Lê Xuân Ninh [và nh.ng. khác] d. ; Bản Quyên h.đ. và tóm tắt ; Như Phong gi.thiệu

Tác giả : Rôgiê Máctanh Đuy Ga ; Lê Xuân Ninh [và nh.ng. khác] d. ; Bản Quyên h.đ. và tóm tắt ; Như Phong gi.thiệu

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 19cm

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 442tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 16178
(K08.04_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top