loading

Sách, tuyển tập

Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : dùng trong các trường đại học. T.1

Nhà xuất bản : Đại học và Trung học Chuyên nghiệp

Năm xuất bản : 1981

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 372tr. : tranh ảnh, chân dung ; 19cm

Số phân loại : 324.2597075

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 15326
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 15327
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top