loading

Sách, tuyển tập

Đèn hình và đèn điện tử : dùng trong máy thu hình / Mai Thanh Thụ

Tác giả : Mai Thanh Thụ

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 231tr. : hình vẽ, lược đồ ; 13x20cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 2388/88
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top