loading

Sách, tuyển tập

Bên bếp lửa những người anh hùng / nhiều tác giả ; Ngọc Trúc tuyển chọn

Tác giả : nhiều tác giả ; Ngọc Trúc tuyển chọn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 131 tr. : tranh ảnh, chân dung ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Anh hùng -- Việt Nam -- Tiểu thuyết. 2. Người lao động -- Việt Nam -- Huân chương -- Tiểu thuyết. 3. Nữ anh hùng -- Việt Nam -- Tiểu thuyết. 4. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 5. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1382/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1383/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25218
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25219
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top