loading

Đồng quê Nam bộ qua những bức tranh [tài liệu điện tử]

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : [K.đ.]

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : tiếng, màu ; 4 3/4 in

Chủ đề : 1. Tranh -- Việt Nam$2LCSH. 2. Nam Việt Nam -- Điều kiện nông thôn$2LCSH. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2 BH 1012
Phục vụ đọc tại chỗ
Top