loading

Đàm thoại tiếng Anh sơ cấp, trung cấp & cao cấp [tài liệu ghi hình]. CD.1

Nhà xuất bản : k.n.

Năm xuất bản : 200-?]

Nơi xuất bản : [K.đ.

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : tiếng, màu ; 4 3/4 in

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Đàm thoại và thành ngữ. 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 1828
Phục vụ đọc tại chỗ
Top