loading

Bài trích

Đỗ Đức Linh

Hà Nội – Đô thị mới - Sốt giá cũ // Sài Gòn giải phóng. - 06/03/2002. - Tr. 4: ảnh

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Việc mua nhà đất ở Hà nội hiện nay là chuyện khó khăn do giá liên tục tăng. Nhiều người hy vọng vào các khu chung cư mới xây dựng . Vì cầu tăng vọt nên giá nhà chung cư cũng tăng theo, khiến cho nhiều người có thu nhập thấp và trung bình không còn tin rằng chung cư là giải pháp tốt nhất cho mình

Top