loading

Sách, tuyển tập

Technical assistance (Cofinanced by the Government of Finland) to the Kingdom of Cambodia for Preparing the Tonle Sap Sustainable Livelihoods Project / ADB

Tác giả : ADB

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : ADB

Nơi xuất bản : [Manila]

Mô tả vật lý : 12tr. : biểu đồ ; 28cm

Số phân loại : 307.1

Chủ đề : 1. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên -- Campuchia -- Tonle Sap. 2. Phát triển cộng đồng -- Campuchia -- Tonle Sap -- Tài chính. 3. Viện trợ kỹ thuật -- Campuchia -- Lập kế hoạch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 2065
Phục vụ đọc tại chỗ
Top