loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu bù khử phản xạ nhiễu bằng phương pháp tự thích nghi dùng phản hồi tương quan / Nguyễn Tài Cẩn

Tác giả : Nguyễn Tài Cẩn

Mô tả vật lý : 26 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 621.3848

Chủ đề : 1. Kỹ thuật điện tử -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Radar -- Tóm tắt. 4. Xử lý tín hiệu thích ứng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 6896
(K07.34_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top