loading

Giáo trình Hán ngữ [tài liệu ghi âm] : bộ mới. CD 2A : Units : 31-45 / Trường Đại học Bắc Kinh ; Khoa Trung văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh b.d

Tác giả : Trường Đại học Bắc Kinh ; Khoa Trung văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh b.d

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : [200-?]

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM (47ph) : tiếng ; 4 3/4 in

Số phân loại : 495.178

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Giáo trình cho người nước ngoài. 2. Tiếng Trung Quốc -- Dạy và học. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 1783
Phục vụ đọc tại chỗ
Top