loading

Sách, tuyển tập

Phương pháp nghiên cứu địa mạo / Nguyễn Vi Dân

Tác giả : Nguyễn Vi Dân

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 327tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 551.410711

Chủ đề : 1. Địa mạo -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 8501/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 8502/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top