loading

Bài trích

Hạnh Duyên

"Sân chơi trên trời" cho các cháu mầm non /cHạnh Duyên // Sài Gòn giải phóng. - 29/01/2001. - Tr. 4

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bên cạnh việc học tập, vui chơi là hoạt động không thể thiếu trong giáo dục mầm non. Tuy nhiên đa số các trường đều thuộc nhà phố cải tạo nên không có sân chơi. Để khắc phục tình trạng này là tận dụng khoảng không gian rộng trên lầu thượng thành sân chơi. Hiện Thành phố có trên 100 trường có sân chơi trên sân thượng

Top