loading

Sách, tuyển tập

300 câu đàm thoại Nhật - Việt [tài liệu ghi âm]. CD 1

Nhà xuất bản : k.n.

Năm xuất bản : 200-?]

Nơi xuất bản : [K.đ.

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM (58ph): tiếng ; 4 3/4 in

Số phân loại : 495.68

Chủ đề : 1. Tiếng Nhật -- Giáo trình cho người nước ngoài -- Người Việt Nam. 2. Tiếng Nhật -- Dạy và học -- Phương pháp song ngữ. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 1796
Phục vụ đọc tại chỗ
Top