loading

Bài trích

Chở cá lạt từ Brunei về bán: Khánh Hoà: Đọc qua báo bạn // Sài Gòn Giải Phóng. - 1/3/2002. - Tr.4

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

(Theo báo Thanh niên, 28.2) Biển Brunei là một trong những ngư trường nhiều cá lạt nhất trên thế giới. Loại cá này không được chuộng Brunei, giá chỉ khoảng 6000 đồng Việt Nam/kg, trong khi đó tại Khánh Hoà, giá cá lạt từ 15000-16000đ/kg. Theo thoả thuận giữa hai bên, ngư dân Khánh Hoà đang đánh cá tại Brunei sẽ chuyển số cá lạt đánh được về Việt Nam để tiêu thụ

Top