loading

Bài trích

Đoan Trang

" 2004 : Quốc tế hoá trình độ nhân lực" : Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân / Đoan Trang // Tuổi trẻ. - 02/01/2004. - Tr. 1, 3

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Phải sẵn sàng về nhân lực được đào tạo theo đơn đặt hàng, khởi động chương trình kỹ sư cử nhân trình độ quốc tế trong trường đại học để chuẩn bị cho thành phố trở thành trung tâm dịch vụ về nghiên cứu khoa học cho vùng và quốc tế trong tương lai. Bài trao đổi giữa phóng viên báo Tuổi Trẻ với Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân

Top