loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu phát triển phương pháp K - zero trong phân tích kích hoạt nơtrôn lò phản ứng hạt nhân cho xác định đa nguyên tố / Hồ Mạnh Dũng

Tác giả : Hồ Mạnh Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2003.

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 162 tờ : minh họa ; 29cm

Số phân loại : 539.7213

Chủ đề : 1. Lò phản ứng hạt nhân -- Hoạt động. 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Nguồn nơtrôn -- Quang phổ. 4. Nơtrôn -- Quang phổ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12114
Phục vụ đọc tại chỗ
Top