loading

Sách, tuyển tập

Tuyệt đối yên tĩnh : tập truyện / Trần Đức Tiến

Tác giả : Trần Đức Tiến

Nhà xuất bản : Hội nhà Văn

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 347tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 625/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 626/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top