loading

President Kim Dae-Jung [electronic resource] : winner the Nobel Peace Prize 2000

Nhà xuất bản : The Republic of Korea

Năm xuất bản : 200-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : tiếng, màu ; 4 3/4 in

Chủ đề : 1. Kim Dae-Jung$2LCSH. 2. Tổng thống -- Hàn Quốc -- Tiểu sử$2LCSH. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 1768
Phục vụ đọc tại chỗ
Top