loading

Sách, tuyển tập

Tổng tập văn học Việt Nam : bộ phận văn học viết từ thế kỷ X đến năm 1945. T.1

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1980

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 520 tr. : 3 tờ tranh ảnh ; 20 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Sưu tập.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 13911
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top