loading

Sách, tuyển tập

Tổng tập văn học Việt Nam. T.7 : Văn học nửa thế kỷ XVII - Nửa đầu thế kỷ XVIII / Bùi Duy Tân ch.b

Tác giả : Bùi Duy Tân ch.b

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 962 tr. ; 25 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Sưu tập.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1688/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1689/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top