loading

Sách, tuyển tập

Đại Việt sử ký toàn thư. T.3 / Ngô Sĩ Liên ; Cao Huy Giu phiên dịch ; Đào Duy Anh h.đ., chú giải và khảo chứng

Tác giả : Ngô Sĩ Liên ; Cao Huy Giu phiên dịch ; Đào Duy Anh h.đ., chú giải và khảo chứng

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 363tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 5878
(K08.07_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MB.108
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top