loading

Sách, tuyển tập

Đội du kích đường sắt. T.2 / Trí Hiệp ; Hải Đình [và nh.ng. khác] d

Tác giả : Trí Hiệp ; Hải Đình [và nh.ng. khác] d

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 147tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 8560 D
(K10.03_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top