loading

Sách, tuyển tập

Một số chuyên đề y học. T.2

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 233tr. : minh họa ; 22cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 95 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 96 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top