loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay cán bộ quản lý công nghiệp. T.3 / Huy Vân b.s. ; Nguyễn Tri ch.b

Tác giả : Huy Vân b.s. ; Nguyễn Tri ch.b

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1969

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 107tr. : sơ đồ ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 2206
(K08.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top