loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay cán bộ quản lý công nghiệp. T.2 / Huy Vân b.s. ; Nguyễn Tri ch.b

Tác giả : Huy Vân b.s. ; Nguyễn Tri ch.b

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 83tr. ; 19 cm

Top