loading

Software 38 [electronic resources]

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 200-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

Chủ đề : 1. CD-ROM. 2. Hệ thống truyền thông đa phương tiện. 3. Phần mềm máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Sach Nghiep Vu MT 191
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top