loading

Sách, tuyển tập

Bidding for contracts in World Bank financed projects : questions and answers / World Bank

Tác giả : World Bank

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : 31tr. ; 28cm

Chủ đề : 1. Tài trợ -- Ngân hàng Thế giới.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 243
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top