loading

Đồ họa với CorelDRAW9 [tài liệu điện tử] / Nhóm thực hiện : Phạm Tăng Cường [và nh. ng. khác]

Tác giả : Nhóm thực hiện : Phạm Tăng Cường [và nh. ng. khác]

Nhà xuất bản : SCC Technologies ;

Năm xuất bản : [200-?]

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

Chủ đề : 1. CD-ROM. 2. CorelDRAW (Chương trình máy tính). 3. Đồ họa máy tính--Chương trình máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Sach Nghiep Vu MT 174
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top