loading

Sách, tuyển tập

Modern spoken English : an advanced practice book / Thomas Lee Crowell

Tác giả : Thomas Lee Crowell

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : N.Y. [etc.]

Mô tả vật lý : xv,168tr. ; 19cm

Số phân loại : 802.0(075)

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 LN 488/91
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 LN 489/91
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top