loading

Sách, tuyển tập

365 day essential Chinese [computer file]. Disc 3

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19--?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : sound, col. ; 4 3/4 in

Số phân loại : 495.18

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Giáo trình cho người nước ngoài -- Người Anh. 2. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 BH 1681
Phục vụ đọc tại chỗ
Top