loading

Bài trích

K.H

Thêm 13 người lao động ở Brazil được đưa về nước // Sài Gòn Giải Phóng. - 18/12/2001. - Tr. 2

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đoàn Cảnh sát Liên bang Brazil đã đưa 13 người lao động Việt Nam về đến TP. Hồ Chí Minh, nâng tổng số người đã được đưa về nước lên 22 người. Các cơ quan chức năng đang làm rõ việc đưa người lao động đi làm việc trái phép của Công ty Phú Nhân

Top