loading

Sách, tuyển tập

Đêm biển lạnh lùng : tiểu thuyết . T.1 / Sơn Linh

Tác giả : Sơn Linh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 262tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2164/91
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top