loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm một số loại đất rừng ở tỉnh Quảng Ninh về mặt khoáng vật : Chuyên ngành : Thổ nhưỡng, mã hiệu : 40102 : luận án Phó tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp / Ngô Nhật Tiến

Tác giả : Ngô Nhật Tiến

Năm xuất bản : 1988. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp I ;

Mô tả vật lý : 80 tờ, 2 tờ đính : minh họa, 9 tờ minh họa ; 31cm

Số phân loại : 631.4:55(597.25)

Chủ đề : 1. Đất rừng, Quảng Ninh -- Đặc điểm khoáng vật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5149
Phục vụ đọc tại chỗ
Top