loading

Luận án, luận văn

Góp phần nghiên cứu một số tác dụng sinh học của ca chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume họ Oleaceae) : Chuyên ngành : Dược liệu học, mã hiệu : 3.02.06 : luận án Phó tiến sĩ Dược học / Nguyễn Thị Minh Hải

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Hải

Năm xuất bản : 1986. -

Nơi xuất bản : Viện Dược liệu ;

Mô tả vật lý : 103 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 615.322

Chủ đề : 1. Cây chè Vằng -- Tác dụng sinh học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5284
Phục vụ đọc tại chỗ
Top